Limba/Language

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de incluziune a 329 de tineri cu nevoi speciale, prin implementarea unor servicii integrate educaționale, inovative, de stimulare senzorială, social comportamentală și educație informală. Aceasta este de fapt cheia facilitarii incluziunii sociale promovate de program, creșterea calității vieții tinerilor cu nevoi speciale prin facilitarea accesului lor la educație inovativă, intervenirea cu măsuri specifice, individualizate pentru a rezolva probleme, care sunt multiple la aceasta categorie de tineri în situație de risc.

             Proiectul, prin ceea ce-și propune - achiziționarea camerelor senzoriale care vor dezvolta terapii multiple,  educație pentru sănătate, educație sexuală, consiliere vocațională, excursii pentru a reduce sentimentul de izolare și integrare în societate - se încadrează în obiectivele programului de implementare de măsuri integrate, efective și eficiente, adresate tinerilor vulnerabili. Nu în ultimul rând, proiectul își propune sporirea incluziunea sociale și dezvoltarea unor inițiative care îmbunătățesc măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile.

 

Obiective specifice 

  • Amenajarea unui număr de 3 camere de stimulare senzorială la 3 dintre instituțiile speciale din subordinea Consiliului Județean Cluj pentru 329 de tineri în care își vor desfășura activitatea 32 de profesori / specialiști.
  • Organizarea de activități extracuriculare și de petrecere a timpului liber, prin organizarea unor excursii.
  • Organizarea de acțiuni complementare menite să îmbunătățească șansele la integrarea socială prin organizarea unor sesiuni de educație pentru sănătate, educație sexuală și consiliere vocațională.

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.granturi-corai.ro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.