Limba/Language

Informatii generale

Promotorul proiectului - Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Cluj 

Partener de proiect - Fundația Estuar - Organizaţie neguvernamentală

Bugetul proiectului 

  • Valoarea totală inițială a costurilor eligibile ale proiectului a fost de 948.825 lei
  • Prin aprobarea unor activități suplimentare în cadrul Facilității de finanțare PLUS 2, valoarea totală eligibilă a proiectul a crescut la 1.294.562,75 lei, de asemenea durata de implementare a proiectului a crescut de la 19 luni la 25 de luni.
  • Valoarea provenită din sursă externă - Granturile SEE este de - 1.100.378,34 lei, reprezentând 85% din finanțarea nerambursabilă
  • Cofinanțarea publică acordată prin acest Contract și în care este inclusă și finanțarea nerambursabilă este 194.184,41 lei, reprezentând 15 % din finanțarea nerambursabilă 

Durata de implementare a proiectului 

Durata de implementare a proiectului este de 25 luni începând cu data de 06.02.2015 și până la data de 19.02.2017.

Activitățile proiectului, inclusiv activități suplimentare PLUS 2: 

  • Serviciu inovativ de terapie ocupațională pentru sprijinirea tinerilor cu dizabilități prin amenajarea a 3 camere multisenzoriale inclusiv prin aplicarea Terapiei Tomatis cu ajutorul aparatului Solisten
  • Serviciu complementar de educație pentru sănătate inclusiv educație sexuală
  • Serviciu complementar de consiliere vocațională
  • Organizarea de activități recreative ca și serviciu educațional complementar
  • Sesiuni de formare pentru specialiștii care lucrează cu tinerii din grupul țintă
  • Crearea unui sistem informatic necesar pentru pogramarea activităților proiectului.

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.granturi-corai.ro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.