Limba/Language

Beneficiarii proiectului:

Grupul țintă al proiectului este format din:

  • 329 de tineri cu dizabilități, din care 84 de persoane de etnie romă
  • 33 de profesori psihopedagogi, kinetoterapeuți, profesori, educatori, profesori psihopedagogi pentru tulburări vizuale, auditive, profesori psihomotricieni. 

Pentru respectarea egalității de șanse și de drepturi promovate în cadrul proiectului, am inclus în grupul țintă toate persoanele care au îndeplinit criteriile de eligibilitate, astfel, grupul țintă este format din tineri care fac parte din următoarele centre/școală și au vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, respectiv: 

  • 180 de tineri din cadrul Liceul Tehnologic Special Samus din Cluj-Napoca
  • 49 de tineri din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu, jud. Cluj
  • 36 de tineri din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla, jud. Cluj 

Având în vedere activitățile suplimentare aferente Aplicației de finanțare PLUS 2 și extinderea perioadei de implementare până la data 19.02.2017, a fost necesară completarea grupului țintă prin înlocuirea a 64 de tineri.  Înlocuirea celor 64 de tineri a fost necesară ca urmare finalizării cursurilor clasei a -XII - a și încheierea relației de școlarizare a tinerilor cu Liceul Tehnologic Special Samus.

Prin înlocuirea acestora beneficiarii proiectului au crescut de la 265 la 329 de tineri, aceștia din urmă vor beneficia de activitățile prevăzute și susținute financiar prin Facilitatea de finanțare PLUS 2.

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.granturi-corai.ro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.