Limba/Language

Bun Venit

Consiliul Judeţean Cluj, in parteneriat cu Fundatia ESTUAR, implementeaza proiectul Inovare prin acţiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale”.

Proiectul este finanțat în cadrul Apelului SINERGII pentru VIITOR - Tineri aflați în situații de risc din cadrul Programului RO10 - ”Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE), 2009 - 2014.

Proiectul vizează trei unități de învățământ special, respectiv centre de reabilitare aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj, din cadrul cărora a fost selectat grupul țintă. 

  1. Liceul Tehnologic Special SAMUS,  Cluj-Napoca
  2. Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla
  3. Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu 

 Grupul țintă a fost format inițial din 265 de tineri, în prezent grupul țintă este format din 329 de tineri.  Prin extinderea proiectului și introducerea unor activități noi, a fost necesară completarea grupului cu 64 de tineri,  având în vedere faptul că  un număr de 64 de tineri de la Liceul Tehnologic Special Samus au absolvit clasa a XII a. 

Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea gradului de incluziune a tinerilor cu nevoi speciale, prin implementarea unor servicii integrate educaționale, inovative, de stimulare senzorială, social comportamentală, educație informală și consiliere vocațională. 

Tinerii cu nevoi speciale fac parte din societatea noastră, aceștia, mai mult decât ceilalți tineri au nevoie de permanentă socializare pentru asigurarea integrării sociale. Pentru cei aflați în dificultate secretul reușitei constă în programul de recuperare, integrare, stimulare, valorizare și socializare.

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.granturi-corai.ro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.