Limba/Language

Articol privind activitatea suplimentară de educație sexuală

În luna ianuarie 2017 s-a desfășurat activitatea suplimentară de educație sexuală,  inclusă prin Facilitatea de finanțare PLUS 2 în cadrul proiectului ”Inovare prin acțiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale”. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de incluziune a 329 de tineri cu nevoi speciale, prin implementarea unor servicii integrate educaționale, inovative, de stimulare senzorială, social comportamentală și educație informală. . ..citeste articolul

 

Articol Consiliere vocationala

În perioada octombrie – noiembrie 2016 s-a realizat prima etapă a activității de consiliere vocațională, activitate suplimentară inclusă prin Facilitatea de finanțare PLUS 2 în cadrul proiectului ”Inovare prin acțiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale”. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de incluziune a 329 de tineri cu nevoi speciale, prin implementarea unor servicii integrate educaționale, inovative, de stimulare senzorială, social comportamentală și educație informală. ..citeste articolul

 

Articol eeagrants.org

Better skills to meet the future

Informare

”Inovare prin acțiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale” este un proiect al cărui obiectiv principal îl reprezintă creșterea gradului de incluziune pentru 265 de tineri cu nevoi speciale, prin implementarea unor servicii integrate educaționale, inovative, de stimulare senzorială, social comportamentală și educație formală, timp de 15 luni.

Până în acest moment, în cadrul proiectului au fost finalizate următoarele activități: ...citeste articolul

Achizitionare camere de stimulare multisenzoriale

Proiectului ”Inovare prin acțiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale” se adresează unui grup țintă format  din 265 de tineri din cadrul a trei instituţii – două centre şi o școală, care se află în subordinea Consiliului Județean Cluj, respectiv:

 • Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Jucu
 • Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Gherla
 • Liceul Tehnologic Special Samus

Pentru a veni în sprijinul tinerilor cu diferite dizabilități din cele trei instituţii, în cadrul proiectului au fost achiziționate trei camere de stimulare multisenzorială, câte una pentru fiecare dintre cele trei structuri. Nevoia achiziționării echipamentelor şi jocurilor din fiecare cameră, s-a conturat ca urmare a consultărilor ce au fost făcute în cadrul centrelor, știute fiind multiplele beneficii pe care le poate aduce în viața tinerilor cu dizabilități utilizarea terapiilor în camerele de stimulare mutisenzorială. 

Printre aceste beneficii se numără: eliminarea distractorilor și creșterea capacității de concentrare, diminuarea anxietății, reducerea nivelului de agitație, reducerea comportamentelor stereotipe și de autostimulare, creșterea motivației interioare, îmbunătățirea comunicării, facilitarea interacțiunilor pozitive cu ceilalți, creșterea autonomiei personale și a controlului.

Camera multisenzorială este un mediu în care experiențele de stimulare și de relaxare au rolul de a facilita comportamentele pozitive și se adresează persoanelor cu deteriorări senzoriale severe sau cu probleme neurologice. În cadrul terapiilor aplicate pot fi stimulate abilități cum ar fi dezvoltarea senzorială (auz, văz, gust, miros și atingere) dar și coordonarea motorie, controlul asupra mediului și relaxarea.

În plus, benefiicile camerei mutisenzoariale pot acoperi nevoile de siguranță personală, interacțiune şi relaţionare, odihnă, dar totodată pot contribui la diversificarea activităților de zi cu zi la care participă tinerii din cadrul proiectului în instituţile din care fac parte.

Prin terapia ocupațională în camerele de stimulare multisenzorială se poate deschide o lumă nouă  pentru tinerii cu dizabilități și va veni în sprijinul integrării  acestora în societate.

Educație pentru sănătate

Proiectul Inovare prin acțiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale, aflat în derulare pe o perioadă de 15 luni, începând din 06.02.2016 până în 30.04.2016, are ca obiectiv principal creșterea gradului de incluziune pentru 265 de tineri cu nevoi speciale prin implementarea unor servicii integrate, educative, de stimulare multisenzoarală, social comportamentală și educație formală.

Activitatea ”Serviciu complementar de educație pentru sănătate pentru tinerii din grupul țintă”,  s-a realizat în perioada august - septembrie 2015, când au avut loc sesiuni de educație pentru sănătate pentru beneficiarii proiectului, respectiv pentru cei 85 de tineri din cadrul celor două centre: Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla și Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu.

Sesiunile de educaţie au fost susținute de către experții  din cadrul Fundației Estuar, în calitate de partener.

Principalele teme abordate în cadrul sesiunilor de educaţie pentru sănătate au fost: alimentația  sănătoasă vs. alimentaţia nesănătoasă, igiena orală şi igiena personală. Scopul acestora a fost acela de a promova un stil de viață sănătos în rândul tinerilor cu nevoi speciale, de a-i ajuta să-şi însușească un comportament alimentar adecvat și deprinderi de igienă personală.

Materialele folosite pentru exemplificare au fost fructe si legume tăiate, planșe ilustrative, mulaj dentar, periuță de dinți, pastă de dinți, apă de gură, piaptăn, săpun, prosop şi alte materiale necesare exemplificării.

La finalul sesiunilor de educație pentru sănătate tinerii și-au însușit deprinderile necesare menținerii unui stil de viață sănătos, iar motivația acestora de a le practica zilnic a crescut.

Pentru susținerea acestei activități au fost prevăzute în cadrul proiectului achiziționarea unui pachet cu produse igienico-sanitare format din săpun lichid, pastă de dinți și periuță de dinți pentru fiecare dintre cei 265 de tineri.

Astfel la finalul activității au fost oferite tuturor tinerilor participanți pachetele cu aceste produse de igienă.

Excursii - PROIECT „Inovare prin acțiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale”

Proiectul „Inovare prin acțiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale” se adresează unui grup țintă format din 265 de tineri din cadrul a trei institutii aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj, respectiv: Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Jucu, Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Gherla și Liceul Tehnologic Special Samus.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de incluziune a tinerilor cu nevoi speciale din cele 3 instituții, prin implementarea unor servicii integrate educaționale, inovative, de stimulare senzorială, social comportamentală și educație formală pe o perioada de implementare de 15 luni.

Printre activitățile incluse în proiect se numără și organizarea a patru excursii pentru cei 265 de tineri aflați în grupul țintă. Aceste excursii se desfășoară la:

 • Grădina botanică Vasile Fati din Jibou, județul Sălaj
 • Grădina zoologică din Târgu Mureș, județul Mureș
 • Mall Cluj-Napoca
 • Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, județul Alba.  

Tinerii sunt însoțiți, pe parcursul excursiilor, de către specialiști din cadrul instituțiilor speciale, de membri ai echipei de management din cadrul Consiliului Județean Cluj, respectiv de membri ai echipei de implementare din cadrul Fundației Estuar.

În scopul stimulării și prin mijloace recreative a tinerilor din grupul țintă în perioada august - octombrie 2015,  au fost organizate excursii pe durata unei zile la Grădina Botanică Vasile Fati Jibou judțul Sălaj și la Gradina Zoologică din Târgu Mureș, urmând ca în perioada decembrie 2015 - martie 2016 să fie organizate excursii la Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia județul Alba, precum și la unul dintre Mall-urile din municipiul Cluj-Napoca.

La Grădina Botanică Vasile Fatii din Jibou tinerii au vizitat grădinile, serele, acvariile, grădina japoneză, mica grădină zoologică și multitudinea de specii vegetale.

La Grădina Zoologică din Târgu Mureș s-au vizitat pavilioanele principale ale grădinii: pavilionul leilor, bârlogul urșilor, bârlogul tigrilor, grajdul cu cai și alte ierbivore, pavilionul primatelor, celelalte zone ale grădinii, tinerilor fiindu-le prezentate noțiuni generale cu privire la speciile de animale văzute.

Excursiile desfășurate până în acest moment, au facilitat ieșirea tinerilor din mediul obișnuit de viață, astfel încât prin deplasările pe distanțe mai lungi decât obișnuite, socializarea în spații noi, stimularea senzorială, tactilă, vizuală, motrică, petrecerea unui timp plăcut în spațiile de joacă și de agrement, interacțiunea cu oamenii din afara centrului pot contribui substanțial la incluziunea socială a acestor tineri, și implicit la creșterea calității vieții lor.           

 

Sesiunile de formare din cadrul Proiectului 

Consiliul Județean Cluj, în parteneriat cu Fundația ESTUAR, sunt beneficiarii proiectului „Inovare prin acțiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale”. Obiectivul principal al proiectuluiîl reprezintă creșterea gradului de incluziune pentru 265 de tineri cu nevoi speciale, prin implementarea unor servicii integrate educaționale, inovative, de stimulare senzorială, social comportamentală și educație formală, pe o perioadă de 15 luni.

Printre activitățile proiectului se numără și organizarea unor sesiuni de formare pentru 32 de specialiști care lucrează cu tinerii din grupul țintă. Aceste sesiuni sunt realizate în cadrul a 3 instituții speciale aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj: Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Jucu, Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Gherla și Liceul Tehnologic Special Samus, având câteva tematici specifice legate de funcționarea camerelor multisenzoriale, respectiv a echipamentelor instalate în aceste camere.

În perioada iulie - octombrie 2015 s-au desfășurat o serie de sesiuni formare la care au participat 33 de specialiști, participanți în grupul țintă al proiectului.

Tematica primei sesiuni de formare a atins puncte referitoare la elemente cheie în stimularea senzorială, obiectivul major al sesiunii fiind familiarizarea specialiștilor din instituțiile speciale cu aspectele esențiale privind stimularea multisenzorială și camera senzorială. Astfel, s-au discutat, în detaliu, următoarele aspecte:

 • caracteristicile specifice ale unei camere senzoriale și importanța ei în munca cu tinerii cu diverse tipuri de dizabilități, fiind rulate 2 filme exemplificative;
 • principalele beneficii precum și beneficiarii acestor camere;
 • tipurile de stimulare senzorială;
 • terapia Snoezelen;
 • dotarea camerelor;
 • diverse strategii de abordare a tinerilor cu deficiențe;
 • procesul de învățare la tinerii cu dizabilități.

Cea de-a doua sesiune de formare s-a desfășurat efectiv în camera multisenzorială a fiecărei instituții speciale, având ca obiectiv principal prezentarea specificațiilor tehnice ale fiecărui echipament/joc instalate în cameră precum și familiarizarea specialiștilor cu aceste echipamente. De asemenea, s-au oferit o serie de sugestii legate de alegerea acestora în funcție de tipurile de dizabilități ale tinerilor din fiecare instituție, realizându-se diverse demostraţii în cameră, astfel încât specialiştii să înțeleagă felul în care pot folosi echipamentele/jocurile și utilitatea acestora în munca cu tinerii cu nevoi speciale.

Pe parcursul fiecărei sesiuni de formare și la final, au fost adresate întrebări de către specialiştii prezenţi şi a fost oferit feedback acestora.

În urma desfășurării sesiunilor de formare, s-au obținut următoarele rezultate:

 • informarea specialiștilor din fiecare insituție cu privire la ceea ce implică stimularea senzorială și înțelegerea utilității camerei senzoriale în munca cu tinerii cu diverse tipuri de dizabilități;
 • conștientizarea asupra importanței și beneficiilor camerei senzoriale;
 • cunoașterea dotării fiecărei camere;
 • familiarizarea cu echipamentele și jocurile din fiecare cameră multisenzorială;
 • însuşirea de către specialiști a modalităţii de funcţionare a tuturor echipamentelor.

Specialiștii prezenți la aceste sesiuni de formare și-au exprimat entuziasmul legat de faptul că li se oferă posibilitatea să lucreze cu astfel de echipamente, înțelegând impactul și beneficiile pe care aceasta le au în ceea ce privește relaxarea și stimularea simțurilor tinerilor și așteptând astfel rezultate sensibil mai bune și performanțe mult îmbunătățite din partea acestora. 

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.granturi-corai.ro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.